ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​ធ្នូ 10, 2019

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន (We Can Do!)

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង១០ ដល់ ១១ព្រឹក

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុ

ព័ត៌មានលំអិត

ការការពារសុវត្ថិភាពជូនស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ > - វាគ្មិនកិត្តិយស លោក ថន ប៊ុនថង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានជ័យ - សម្

ព័ត៌មានលំអិត

ផ្នត់គំនិតសង្គមធ្វើឲ្យស្ត្រីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ > - វាគ្មិនកិត្តិយស លោកស្រី ងិន សារិន អនុប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត

ព័ត៌មានលំអិត

ដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << ដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ >> - វាគ្

ព័ត៌មានលំអិត

តួនាទីរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីជួយដល់ស្រ្តីរងគ្រោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ក្រោមប្រធានបទ << តួនាទីរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីជួយដល់ស្រ្តីរងគ្រោះអំពើហិង្សាក្នុងគ

ព័ត៌មានលំអិត