កម្មវិធី រួមគ្នាដើម្បីសង្គម

កម្មវិធី ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ០៩ព្រឹក ដល់ ១០ព្រឹក

កត្តាគួរយល់ដឹងសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើង និងអ្នកដឹកសត្វ

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ > - សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ១៣កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត

ការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ភ្លើង និងសូរសព្ទយានជំនិះ

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << ការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ភ្លើង និងសូរសព្ទយានជំនិះ >> - សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ៦កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត

ការលើកទឹកចិត្តចំពោះដែលការពារ និងស្រឡាញ់បរិស្ថាន

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << ការលើកទឹកចិត្តចំពោះដែលការពារ និងស្រឡាញ់បរិស្ថាន >> - សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ១០រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត

ផលប៉ះពាល់ចំពោះភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសក្នុងការជួលម៉ូតូឡានដោយខ្លួនឯង

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << ផលប៉ះពាល់ចំពោះភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសក្នុងការជួលម៉ូតូឡានដោយខ្លួនឯង >> - សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៩រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត

ការឈប់និងចតនៅលើផ្លូវថ្នល់

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << ការឈប់និងចតនៅលើផ្លូវថ្នល់ >> - សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ៧រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត

ផលប៉ះពាល់នៃការដុតសំរាមនៅទីសាធារណៈ

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << ផលប៉ះពាល់នៃការដុតសំរាមនៅទីសាធារណៈ >> - សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ៣រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត

ពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សា

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << ពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សា >> - សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ១រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត

ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺគ្រុនឈាម

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺគ្រុនឈាម >> - សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ១៤កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១

ព័ត៌មានលំអិត

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើ

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើ >> - សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ១១កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត

វិធីសាស្រ្តងាយៗសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តចំពោះអ្នកមិនសូវមានប្រាក់

កម្មវិធីរួមគ្នាដើម្បីសង្គម ក្រោមប្រធានបទ << វិធីសាស្រ្តងាយៗសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តចំពោះអ្នកមិនសូវមានប្រាក់ >> - សម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១០កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌មានលំអិត
Page 1 of 4 1 2 4

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង