បើកការចេញ-ចូល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ សង្កាត់សាលាកំរើក សង្កាត់សៀមរាប

#សេចក្ដីជូនដំណឹងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបស្ដីពី៖ ការបើកចេញ-ចូលឡើងវិញ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ សង្កាត់សាលាកំរើកនិងសង្កាត់សៀមរាប រួមទាំងផ្សារក្រោម ផ្សារវត្តអធ្វា ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានលំអិត

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង