ការផ្អាកសកម្មភាពបង្គ្រាបយានយន្ត នៅភូមិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសមួយរយៈ ដើម្បីឲ្យម្ចាស់យានយន្តរួសរាន់មកបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធ និងអាករតាមច្បាប់ជាធរមាន

សេចក្តីជូនដំណឹង អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ស្ដីពី៖ ការផ្អាកសកម្មភាពបង្គ្រាបយានយន្ត នៅភូមិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសមួយរយៈ ដើម្បីឲ្យម្ចាស់យានយន្តរួសរាន់មកបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធ និងអាករតាមច្បាប់ជាធរមាន    

ព័ត៌មានលំអិត

បើកការចេញ-ចូល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ សង្កាត់សាលាកំរើក សង្កាត់សៀមរាប

#សេចក្ដីជូនដំណឹងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបស្ដីពី៖ ការបើកចេញ-ចូលឡើងវិញ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ សង្កាត់សាលាកំរើកនិងសង្កាត់សៀមរាប រួមទាំងផ្សារក្រោម ផ្សារវត្តអធ្វា ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានលំអិត

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង