អ្នកចូលរួម​បំបួស​នៅ​ប្រាសាទ​អង្គរ​នៅ​ឆ្នាំនេះមាន​ជាង​៤០០​នាក់កើន​ឡើង​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​

អ្នកចូលរួម​បំបួស​នៅ​ប្រាសាទ​អង្គរ​នៅ​ឆ្នាំនេះមាន​ជាង​៤០០​នាក់កើន​ឡើង​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​

​ពិធីបំបួស​កុលបុត្រ​កុលធីតា លើក​ទី​៩​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប មាន​អ្នកចូលរួម​បំបួស​ចំនួន​៤៤៩​នាក់ ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​២០១៨ ដែល​មាន​តែ​ចំនួន ៤២១​អង្គ​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ពិធី​នេះ​ចាប់ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ខែ​ឧសភា​ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​វត្ត​អង្គរ​ខាងត្បូង ក្នុង​ក្រុង​ខេត្តសៀមរាប​។​ ​ពិធី បំបួស​កុលបុត្រ​កុលធីតា រៀបចំ​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ គឺ​ដើម្បី​ដាស់តឿន​ដល់​ស្មារតី​យុវជន​ខ្មែរ ឲ្យ​ភ្ញាក់រលឹក​លះបង់​អំពើ​ឧបាយ​មុខ​ទាំងឡាយ និង​ជា​ការ​តបស្នង ដល់​គុណ​មាតាបិតា អាណាព្យាបាល គ្រូបាធ្យាយ និង ...

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង