ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​ឧសភា 21, 2019

ស្លាក៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន

នៅ​ព្រឹក​មិញ​នេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការ​នៃ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ខេត្តសៀមរាប ចូលជួប​សម្ដែង​ការគួរសម និង​ជូនពរ​ឯកឧត្តម​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង