ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​វិច្ឆិកា 19, 2019

ស្លាក៖ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ចាត់ទុក​វេទិកា​វិនិយោគ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ជា​ការលើកកម្ពស់​បរិយាកាស​វិនិយោគក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​កាន់តែ​ល្អ និង​មាន​ការទាក់ទាញ​

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង