ថ្ងៃ​អង្គារ, ខែ​តុលា 22, 2019

ស្លាក៖ ទឹកជំនន់

តំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌល​សៀមរាបចែក​អំណោយ​ដល់​ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​ក្នុងស្រុក​ក្រឡាញ់ហើយ​សន្យា​ធ្វើ​ស្ពានបេតុងជំនួស​ស្ពានឈើ​ដែល​បាន​បាក់​ដោយ​ទឹកជំនន់​នេះ​
ឃុំ​ចំនួន​៣​ក្នុងស្រុក​ក្រឡាញ់ទទួលរង​គ្រោះ​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​ជន់​លិចខណៈ​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​អ្នកឧកញ៉ាសៀង ណាំបាន​ចុះ​ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់​នេះ​

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង