ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​កញ្ញា 19, 2019

ស្លាក៖ ​ក្រសួង​កិច្ចការនារី

ក្រសួង​កិច្ចការនារីសហការ​ជាមួយ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បើក​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​យុទ្ធសាស្ត្រ នៃ​ការកែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ថវិកា​ឆ្នាំ​២០១៨.២០២៥ និង ការរៀបចំ​សូចនាករ​
ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​កិច្ចការនារី បង្ហាញថា អំពើហិង្សា​គ្រប់​ទម្រង់ ជា​ក្តីកង្វល់​និង​ជា​បញ្ហា​រួម ដែល​ទាមទារ​ឲ្យ​យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ទប់ស្កាត់​និង​កាត់បន្ថយ​

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង