ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​កញ្ញា 19, 2019

ស្លាក៖ ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍ ស្នើឱ្យ​គ្រប់​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​រួមគ្នា​បង្កើត​ផលិតផល​ទេ​ចរណ៍​ថ្មី និង​ធ្វើ​អ្វី​ដែលជា​តម្រូវការ និង​ការចូល​ចិត្ត​របស់​អ្នកទេសចរ​ចិន និង​កូរ៉េ ដែលជា​ទីផ្សារ​ទេសចរ​ណ៍​ធំៗ​នៅក្នុង​តំបន់​
Page 1 of 2 1 2

Recommended

សូម Like និង Follow ពួកយើង